corona houdt ons in de greep.

Beste leden en vrijwilligers van vv Montferland,

Het zijn vreemde en voor sommigen ook bizarre tijden. Het Coronavirus heeft de wereld en daarmee ook ons land in de greep en zorgt ervoor dat ons sociale leven nagenoeg stilgevallen is. Als bestuur van vv Montferland hopen wij dat het met jullie en jullie naasten goed gaat in deze moeilijke periode. We beleven een periode die wie nog nooit hebben meegemaakt. De door de overheid getroffen noodzakelijke maatregelen zijn vergaand en ingrijpend op ons privé- en maatschappelijk leven.

Ook voor vv Montferland is de impact groot

Als gevolg van de kabinetsmaatregelen heeft de KNVB moeten besluiten dat de amateurvoetbalcompetities dit seizoen niet meer worden hervat. Dit betekent dat het voetbalseizoen voorbij is met alle consequenties van dien. Er komen geen kampioenen, promovendi en degradanten. Ook worden de bekercompetities niet uitgespeeld. Het volgende seizoen begint (in principe) iedereen weer in dezelfde klasse als bij de start van dit seizoen.

Op de website van de KNVB staat dit besluit verder uitgelegd.

De door het kabinet getroffen verscherpte maatregelen zijn noodzakelijk om de gezondheid van ons allen, die van mensen die tot de risicogroep behoren in het bijzonder, te beschermen. En wat minstens zo belangrijk is; om de gezondheidssector goed te kunnen laten functioneren.

Ook voor de activiteiten binnen de club heeft de crisis gevolgen. Tot 1 juni is het niet toegestaan om activiteiten in groepsverband te organiseren. Het ‘Heldentoernooi’ zal daarom voor de zomer geen doorgang vinden. Gezocht wordt naar een passende datum bij de start van het nieuwe seizoen. Ook onze traditionele “ flessenactie “ op de dinsdag na Pasen kon niet doorgaan. We willen jullie wijzen op de statiegeldactie bij de Coop in Zeddam. Door lege flessen in te leveren bij de Coop in Zeddam en op de daarvoor bestemde knop te drukken ondersteunen jullie vvMontferland.       

Contributiebetaling  

Uiteraard heeft de huidige crisis ook financiële gevolgen voor onze vereniging. Kantine-inkomsten zijn voor onseen belangrijke bron van inkomsten. Deze inkomsten zijn er momenteel in het geheel niet. Ook voor wat betreft de sponsorinkomsten is de verwachting dat die in de komende periode terug zullen lopen. Al met al een zorgelijke situatie voor wat betreft de ontwikkeling van onze financiële positie. Gelukkig is vv Montferland een gezonde vereniging. We hebben wat ‘vet op de botten’ maar ook dan is de huidige situatie een forse aanslag op ons financiële huishouden.

Onze vereniging is sterk afhankelijk van contributie-inkomsten. Zonder de contributie is de club niet levensvatbaar. Met de contributie worden onder meer de vaste lasten betaald. Dit is ook reden voor het bestuur geweest om in de komende weken wel de tweede helft van de contributie voor het seizoen 2019-2020 te innen. Wij hopen hiervoor op jullie begrip. Wij snappen dat er leden zijn die ook in financiële zin getroffen worden door de coronacrisis en willen daarom maatwerk leveren voor onze leden die moeite hebben met de contributiebetaling. Hiervoor kan ten allen tijde contact worden opgenomen met een bestuurslid. Samen gaan we dan op zoek naar een passende oplossing.

Presentatiegids    

Eind 2020 zijn we begonnen met het verzamelen van teksten en foto’s voor de 1e presentatiegids van vvMontferland. Het is een prachtige gids geworden waarin alle teams zich voorstellen middels mooie foto’s. Ook is de geschiedenis van vv Sint Joris en vv Zeddam goed in beeld gebracht. Door de coronacrisis is de bekendmaking van deze presentatiegids ook later (en anders) geworden dan gepland. Wij willen de presentatiegids de komende weken gaan bezorgen bij alle leden en sponsoren.

Samen zijn we vv Montferland     

Hoe dit coronavirus precies gaat uitpakken, zal de komende tijd duidelijk worden.   

Het bestuur zal de komende tijd maatregelen blijven nemen waar nodig en in samenspraak met anderen de liquiditeitspositie van onze vereniging proberen te handhaven en waarborgen. We hebben elkaar hard nodig in deze crisistijd! Dat geldt voor iedereen die zich verbonden voelt met onze mooie club.

Gezond, in saamhorigheid en financieel stabiel door deze crisis heenkomen heeft onze hoogste prioriteit en daarbij rekenen wij ook op jullie steun.

Pas goed op elkaar en op jezelf!

Wij wensen iedereen héél veel gezondheid en sterkte toe in deze zware periode.

Bestuur vv Montferland