Versterking TC

We zijn erg blij te kunnen melden dat we Bas Raben bereid hebben gevonden de TC voor de jeugd te komen ondersteunen.  De meeste leiders en trainers hebben inmiddels kennis gemaakt met Bas tijdens de gesprekken over de teamindelingen. Voor wie Bas nog  niet heeft gesproken, gaat de kennismaking aan het begin van het seizoen zeker plaats vinden.

Bas gaat zich binnen de TC bezig houden met de voetbaltechnische zaken. Nu klinkt dat heel logisch, maar binnen de TC liggen ook erg veel organisatorische zaken die zoals jullie allemaal weten door Vera Nieling worden geregeld. Een aantal zaken die Bas de komende tijd gaat oppakken ( en al mee bezig is):

– Train de trainers
– Techniektraining
– opleiding trainers
– aanspreekpunt voetbal technische zaken

Over de eerste drie punten zal binnenkort aanvullende info worden verstuurd naar onze trainers en leiders.

Tijdens de start van het seizoen zal Bas regelmatig bij wedstijden aanwezig zijn en kennis maken met trainers, leiders en spelers.

Wij wensen Bas veel succes en we gaan elkaar zien op de Padevoort

Sportieve groet,

Namens het bestuur
Gert-Jan  Bod