Vv Montferland nu echt een feit!

Op vrijdag 5 april 2019 hebben de ledenvergaderingen van vv Zeddam en vv Sint Joris in een buitengewone algemene ledenvergadering besloten te gaan fuseren tot de nieuwe voetbalvereniging vv Montferland. Dit besluit was de laatste formele stap in het fusieproces. Wat rest is nog een gang naar de notaris voor de notariële akte en de formele inschrijving bij de KNVB.

Er is sprake van een memorabel en historisch moment in de clubgeschiedenis van vv Zeddam en vv Sint Joris. Na ruim 85 jaar zullen deze voetbalnamen ophouden te bestaan en zal vv Montferland de voetbalhistorie verder gaan inkleuren.

De beide vergaderingen werden gehouden in hotel Ruimzicht in twee aparte zalen naast elkaar. In de vergadering werden het fusieplan en het fusieproces nader toegelicht en werd er door de aanwezigen dankbaar gebruik genaakt om vragen te stellen. Ook werden veel mooie woorden van waardering uitgesproken richting de bestuursleden en trekkers van het fusieproces.

Op hun beurt zijn de bestuursleden en trekkers van het fusieproces blij dat de beide ledenvergaderingen, inclusief afgegeven volmachten, unaniem voor de fusie stemden. Een prachtig resultaat na een intensief en mooi verlopen proces waaraan velen een bijdrage hebben geleverd.

Duo voorzitterschap

Het bestuur van vv Montferland zal dadelijk bestaan uit Gert-Jan Bod, Patrick Kok, Petra Bieleveldt, Sander Tuit, Ingo Nieling en Wilfried Lubbers. Ingo en Wilfried zullen samen de voorzittersrol gaan invullen in een Duo baan. Het nieuwe bestuur gaat binnenkort om de tafel om de taken nader te verdelen. Overigens is deze invulling op dit moment nog een voorstel dat straks nog formeel wordt  voorgelegd voor besluitvorming aan de ledenvergadering van vv Montferland.

De besturen van vv Zeddam en vv Sint Joris kijken terug op een mooie en memorabele vrijdagavond. Na afloop van de stemming werd met elkaar het glas geheven op vv Montferland en gaan  we met zijn allen de schouders zetten onder het verder tot bloei brengen van vv Montferland.

Namens de besturen van vv Zeddam en vv Sint Joris, Wilfried Lubbers